CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

 

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ PER A BOTIGUES ONLINE

www.hortdecasameva.com (en endavant, la Web) és un lloc web propietat de Ma de la Mar Ramos Rosell, d'ara endavant
El propietari, amb CIF / NIF no: 35118805J i domicili social a: C / Fontcoberta, 6, 3r-4a, C.P. 08034 - Barcelona
(Barcelona).
L'accés, reproducció i ús dels serveis del web requereix l'acceptació prèvia de les Condicions d'Ús
vigents en cada moment; EL PROPIETARI es reserva el dret de modificar aquestes Condicions quan ho
consideri oportú, mitjançant la publicació d'el nou text a la web.
És responsabilitat de l'usuari conèixer les condicions d'ús abans d'accedir als productes i serveis de la web;
en cas de no estar d'acord amb les mateixes, li preguem, s'abstingui d'utilitzar-la.

PROPIETAT
La Web és una obra composta de diversos elements integrats i inseparables (text, il·lustracions, fotografies,
imatges animades, vídeos, programes d'ordinador, inclosos els codis html de la pàgina web, etc.), la Propietat
Intel·lectual li correspon al PROPIETARI, excepte pel que fa a aquells materials obtinguts sota llicència de
tercers.
El propietari i els seus llicenciadors retenen en tot moment la propietat intel·lectual sobre la web i sobre els
diferents elements que la componen, individualment considerats, en totes les còpies que es realitzin (qualsevol
que sigui el suport a què s'incorporin), concedint sobre els mateixos únicament els drets d'ús que més
endavant es descriuen. Qualsevol dret que no sigui expressament cedit s'entén reservat.
A més de l'anterior, el propietari és responsable de la selecció, disseny de l'estructura i la disposició dels
continguts del web, així com qui ha pres la iniciativa i assumit el risc d'efectuar les inversions
substancials orientades a l'obtenció, digitalització i presentació de la mateixa, corresponent-, per tant, la
protecció que l'article 12 i el títol VIII de el Llibre II de la Llei de Propietat Intel·lectual pugui concedir sobre el lloc
web, considerat com una base de dades.
El propietari és també l'únic amo de el disseny i imatge gràfica de la web, reservant-se les accions
legals pertinents que li puguin correspondre contra les persones que realitzin imitacions o usos deslleials de l'
mateix.

1

Ma de la Mar Ramos Rosell

CONTINGUTS WEB I DESCÀRREGUES. USOS PERMESOS I PROHIBITS.
Està permesa:
• La navegació per la web, és a dir, l'accés i visualització de la mateixa en un dispositiu, quedant
autoritzada qualsevol reproducció temporal o accessòria, sempre que aquesta no sigui voluntària i
formi part integrant i essencial de l'procés tecnològic de transmissió. La navegació per
determinades seccions de la web requereixen el previ registre.
• Beneficiar (previ registre), dels serveis i avantatges prestats per EL PROPIETARI a través d'
la web als seus usuaris, en les condicions que s'assenyalin expressament en les diferents seccions.

Queda terminantment prohibit:
• Qualssevol operacions respecte del Web, els seus continguts, els productes descarregats i les còpies
de tots ells que siguin contràries a la llei, els bons costums i la bona fe.
• Qualsevol utilització fora de l'àmbit personal i privat, especialment aquelles que tinguin fins
comercials o professionals, inclòs l'enviament de publicitat o missatges i la recopilació i tractament
de dades de tercers.
• Qualsevol tipus d'extracció, comunicació pública i / o transmissió, total o parcial, per qualsevol mitjà,
fora de l'àmbit privat d'ús permès i, especialment, la seva incorporació a qualsevol altra obra,
incloses pàgines web, col·leccions o bases de dades. S'exceptua d'aquesta prohibició la publicació en
mitjans de comunicació dels materials susceptibles de descàrrega de la secció Sala de Premsa.
• La remoció, ocultació o falsejament dels avisos i advertiments sobre la Propietat Intel·lectual o
Industrial de la web o de qualsevol dels productes facilitats a través d'aquesta.
• Les operacions i activitats expressament prohibides en qualssevol altres seccions d'aquestes
Condicions Generals i, en general, qualsevol que pugui perjudicar el normal funcionament de la
Web, a altres usuaris o de qualsevol tercer.

2

Ma de la Mar Ramos Rosell

ENLLAÇOS A LA WEB
Queda autoritzat l'establiment de vincles i hipervincles amb la web des d'altres pàgines o llocs web, sempre
que els mateixos no es facin de manera que perjudiqui la imatge pública i de marca del PROPIETARI, de la web o
de qualsevol de les persones i productes a què es faci referència en aquesta. En l'establiment de vincles amb
la web queda expressament prohibida la utilització de tècniques que impliquin confusió sobre la identitat i propietat
dels continguts, com ara el framing o altres.
Queda prohibit l'establiment de vincles des de pàgines o llocs web amb continguts promocionin o facin
apologia, directament o indirectament, de qualsevol tipus de violència,

discriminació, pornografia o activitat il·legal.
Així mateix, queda expressament prohibit l'establiment d'enllaços amb fins mercantils.
En la creació dels vincles queda expressament prohibida la utilització d'elements extrets de la web, sense el
consentiment previ i exprés del PROPIETARI
En cap cas podrà entendre que els vincles a la web des de pàgines o llocs web de tercers impliquen relacions
del PROPIETARI amb els titulars d'aquests, ni implica suport, patrocini o recomanació d'EL
PROPIETARI sobre els mateixos, de manera que el propietari no serà responsable en absolut respecte del seu
contingut i licitud.

CONTINGUTS I COMPORTAMENT DE L'USUARI
Com a client o usuari de la web, Un. Es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis oferts
a través de la mateixa ia no emprar-los per:
1. Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe ia l'ordre públic.
2. Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, que faci apologia de l'
terrorisme o que atempti contra els drets humans.
3. Provocar danys en els sistemes físics i lògics del PROPIETARI, dels seus proveïdors o de
terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes
físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.
4. Difondre continguts que atemptin contra la imatge i reputació del PROPIETARI o de tercers.
5. Atemptar contra els drets de propietat intel·lectual, industrial, d'imatge, honor o altres que
corresponguin al PROPIETARI oa tercers.
El propietari tindrà plena llibertat de decisió sobre si les col·laboracions i missatges són finalment publicades
a la web o no, i queda facultada per retirar-los quan consideri oportú.
La infracció de qualsevol de les normes contingudes en aquestes Condicions d'ús i molt especialment, del que preveu
en la present clàusula, facultaran al PROPIETARI per donar-li de baixa de forma immediata com a usuari o
subscriptor del web.

3

Ma de la Mar Ramos Rosell

Formes de pagament
Les formes de pagament admeses a la botiga online són:
• Targeta de crèdit
• Transferència bancària
• Paypal
MÈTODES D'ENVIAMENT
Els mètodes d'enviament disponibles a la botiga online són:
• Altres mètodes

TERMINIS DE LLIURAMENT
Els terminis de lliurament per als enviaments realitzats a la botiga online són:
48 - 72 hores

DESISTIMENT

POLÍTICA DE CANVIS I DEVOLUCIONS
Per sol·licitar un canvi de producte, el client ha de contactar amb atenció a client dins dels
14 dies naturals
posteriors a la recepció de la comanda.
En cas de devolucions, les despeses d'enviament i recollida aniran a càrrec de client.
No s'acceptaran en cap cas enviaments a ports deguts.
En cas que el producte a canviar tingui un preu major a l'anteriorment comprat, el client haurà d'abonar la
diferència de la valor. Si per contra, el nou producte té un preu menor a l'anteriorment comprat, no es retornarà
la diferència de l'import en efectiu, sinó que es realitzarà en forma de xec regal per utilitzar en la seva pròxima
compra.
Per gestionar qualsevol tipus de devolució o canvi de productes comprats en www.hortdecasameva.com el client
s'ha de posar en contacte amb el nostre servei d'Atenció a l'Client.

4

Ma de la Mar Ramos Rosell

El client haurà d'indicar el número de comanda i li direm exactament tots els passos a seguir.
L'informem també que no acceptarem canvis o devolucions que no hagin estat prèviament comunicats
per les vies indicades.

5

Ma de la Mar Ramos Rosell

SERVEI D'ATENCIÓ A EL CLIENT
El client podrà cancel·lar la comanda sense cap càrrec i sense aportar cap raó, i ha de contactar el més aviat possible amb
atenció a client en el telèfon: 636353620, o mitjançant la següent adreça de correu electrònic:
ideasgeorgina@gmail.com, l'horari d'atenció a el públic és de: L - V de 10 a 13 hores, excepte festius ..
Si la comanda no ha sortit dels nostres magatzems, el cancel.larem sense problema, però si la comanda ja està de camí,
haurem d'esperar a rebre-ho de volta i un cop confirmada la recepció del mateix, es retornarà l'import de l'
producte menys les despeses d'enviament i la devolució serà portada en la mateixa forma de pagament utilitzat en la compra.

Protecció de dades
La informació o dades personals que ens faciliti seran tractades d'acord amb el que estableix la Política de
Privadesa. A el fer ús d'aquesta pàgina web es consenteix el tractament d'aquesta informació i dades i es declara que
tota la informació o dades que ens faciliti són veraces i es corresponen amb la realitat.

MODIFICACIONS
EL PROPIETARI es reserva el dret d'efectuar, sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes en
la web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa, com
la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats.
Encara que el propietari posarà els seus majors esforços a mantenir actualitzada i lliure d'errors la informació
continguda a la Web, no ofereix cap garantia respecte de la seva exactitud i posada a el dia. Tampoc està garantida la
obtenció de cap resultat o fi concret, de manera que l'accés i utilització del Web, és d'exclusiva
responsabilitat dels usuaris i clients.

ACCIONS LEGALS
El propietari perseguirà l'incompliment d'aquestes Condicions d'Ús, així com qualsevol utilització indeguda
del web o dels seus continguts, les infraccions dels drets que li corresponguin a ella o als seus llicenciants,
especialment els de propietat intel·lectual i industrial, exercitant totes les accions, civils i penals, que li puguin
correspondre en dret.